Algemene Verkoopsvoorwaarden

  1. Alle facturen dienen contant te Xhoris betaald te worden, tenzij betalingstermijn werd verleend op de voorzijde van de factuur.
  2. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder aanmaning van een forfaitaire en conventionele schadeloosstelling, van 15% (vijftien procent) op het factuurbedrag verschuldigd zijn, te vermeerderen met een verwijlintrest van 1% per maand.
  3. Alle betwistingen die zich in verband met de interpretatie of de uitvoering van afgesloten zaken zouden voordoen, zullen aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Koophandel van Luik, van eerste Aanleg te Luik of van het Vredegerecht van Hamoir voorgelegd worden.
  4. Alle opmerkingen in verband met zichtbare gebreken dienen te gebeuren bij levering. Alle opmerkingen  in verband met onzichtbare gebreken binnen de 3 dagen na vaststelling.

Confiture L'Ardennaise

2, route de Marche
B-4190 XHORIS
België

Tel : +32 (0)4 228 91 59
Fax : +32 (0)4 369 12 69

BE 0441.163.423
IBAN: BE 67 7340 0394 6087
BIC: KREDBEBB

Email : chantal@confiturelardennaise.com

Wij maken op deze website gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Door onze website te gebruiken geeft u toestemming voor het gebruik van alle cookies conform onze Cookie Policy.